Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS135-15LI-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
7 ... 15 W
Ausgangsstrom:
1 x 350 mA
Ausgangsspannung:
21 ... 45 V V
Abmessungen:
135 x 41 x 29 [mm]


Bestellnummer:
10117763
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS135-18LS-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
11 ... 18 W
Ausgangsstrom:
1 x 350 mA
Ausgangsspannung:
32 ... 52 V V
Abmessungen:
280 x 30 x 21 [mm]


Bestellnummer:
10124540
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS150-25LS-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
14 ... 25 W
Ausgangsstrom:
1 x 500 mA
Ausgangsspannung:
28 ... 50 V V
Abmessungen:
280 x 30 x 21 [mm]


Bestellnummer:
10124492
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS150-25LI-20/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
14 ... 25 W
Ausgangsstrom:
1 x 500 mA
Ausgangsspannung:
27 ... 50 V V
Abmessungen:
135 x 41 x 29 [mm]


Bestellnummer:
10139484
Status:
Serie
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS170-20LS-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
11 ... 21 W
Ausgangsstrom:
1 x 700 mA
Ausgangsspannung:
16 ... 30 V V
Abmessungen:
280 x 30 x 21 [mm]


Bestellnummer:
10124490
Status:
nicht mehr lieferbar
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS150-28LI-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
18 ... 28 W
Ausgangsstrom:
1 x 500 mA
Ausgangsspannung:
36 ... 56 V V
Abmessungen:
165 x 41 x 33 [mm]


Bestellnummer:
10118438
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS170-20LI-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
11 ... 20 W
Ausgangsstrom:
1 x 700 mA
Ausgangsspannung:
16 ... 30 V V
Abmessungen:
135 x 41 x 29 [mm]


Bestellnummer:
10117765
Status:
nicht mehr lieferbar
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS170-35LS-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
22 ... 35 W
Ausgangsstrom:
1 x 700 mA
Ausgangsspannung:
32 ... 50 V V
Abmessungen:
280 x 30 x 21 [mm]


Bestellnummer:
10124539
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS170-35LI-20/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
19 ... 35 W
Ausgangsstrom:
1 x 700 mA
Ausgangsspannung:
27 ... 50 V V
Abmessungen:
165 x 41 x 33 [mm]


Bestellnummer:
10139485
Status:
Serie
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS170-40LI-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
22 ... 40 W
Ausgangsstrom:
1 x 700 mA
Ausgangsspannung:
32 ... 56 V V
Abmessungen:
165 x 41 x 33 [mm]


Bestellnummer:
10118439
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS1105-40LI-20/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
28 ... 40 W
Ausgangsstrom:
1 x 1050 mA
Ausgangsspannung:
27 ... 38 V V
Abmessungen:
165 x 41 x 33 [mm]


Bestellnummer:
10139486
Status:
Serie
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS1105-50LI-20/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
28 ... 50 W
Ausgangsstrom:
1 x 1050 mA
Ausgangsspannung:
27 ... 48 V V
Abmessungen:
165 x 41 x 33 [mm]


Bestellnummer:
10139487
Status:
Serie
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS1110-40LI-20/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
24 ... 40 W
Ausgangsstrom:
1 x 1100 mA
Ausgangsspannung:
22 ... 36 V V
Abmessungen:
165 x 41 x 33 [mm]


Bestellnummer:
10139488
Status:
Serie
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS150-20LI-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
12 ... 20 W
Ausgangsstrom:
1 x 500 mA
Ausgangsspannung:
24 ... 42 V V
Abmessungen:
135 x 41 x 29 [mm]


Bestellnummer:
10117764
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS1105-50LI-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
28 ... 50 W
Ausgangsstrom:
1 x 1050 mA
Ausgangsspannung:
27 ... 48 V V
Abmessungen:
165 x 41 x 33 [mm]


Bestellnummer:
10118440
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS160-32QS-40/220-240/3C
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
14 ... 32 W
Ausgangsstrom:
3 x 500 mA
Ausgangsspannung:
27 ... 54 V V
Abmessungen:
103 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10167764
Status:
Einführung / Muster
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS150-25QI-30/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
14 ... 25 W
Ausgangsstrom:
1 x 500 mA
Ausgangsspannung:
28 ... 50 V V
Abmessungen:
135 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10155499
Status:
Einführung / Muster
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS150-25QS-30/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
14 ... 25 W
Ausgangsstrom:
1 x 500 mA
Ausgangsspannung:
28 ... 50 V V
Abmessungen:
103 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10155495
Status:
Einführung / Muster
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS160-32QI-40/220-240/3C
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
14 ... 32 W
Ausgangsstrom:
3 x 500 mA
Ausgangsspannung:
27 ... 54 V V
Abmessungen:
135 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10167766
Status:
Einführung / Muster
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS180-43QS-40/220-240/3C
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
19 ... 43 W
Ausgangsstrom:
3 x 700 mA
Ausgangsspannung:
27 ... 54 V V
Abmessungen:
103 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10167765
Status:
Einführung / Muster
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS170-35QS-30/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
23 ... 35 W
Ausgangsstrom:
1 x 700 mA
Ausgangsspannung:
32 ... 50 V V
Abmessungen:
103 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10155496
Status:
Serie
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS180-43QI-40/220-240/3C
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
19 ... 43 W
Ausgangsstrom:
3 x 700 mA
Ausgangsspannung:
27 ... 54 V V
Abmessungen:
135 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10167767
Status:
Einführung / Muster
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS170-35QI-30/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
23 ... 35 W
Ausgangsstrom:
1 x 700 mA
Ausgangsspannung:
32 ... 50 V V
Abmessungen:
135 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10155500
Status:
Serie
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS190-40QI-30/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
27 ... 40 W
Ausgangsstrom:
1 x 900 mA
Ausgangsspannung:
30 ... 45 V V
Abmessungen:
135 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10155501
Status:
Serie
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS190-40QS-30/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
27 ... 40 W
Ausgangsstrom:
1 x 900 mA
Ausgangsspannung:
30 ... 45 V V
Abmessungen:
103 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10155497
Status:
Serie
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS1105-40QI-30/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
32 ... 42 W
Ausgangsstrom:
1 x 1050 mA
Ausgangsspannung:
30 ... 40 V V
Abmessungen:
135 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10155502
Status:
Einführung / Muster
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS1105-40QS-30/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
32 ... 42 W
Ausgangsstrom:
1 x 1050 mA
Ausgangsspannung:
30 ... 40 V V
Abmessungen:
103 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10155498
Status:
Einführung / Muster
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS1105-40QS-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
32 ... 42 W
Ausgangsstrom:
1 x 1050 mA
Ausgangsspannung:
30 ... 40 V V
Abmessungen:
103 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10132676
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS190-40QI-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
27 ... 40 W
Ausgangsstrom:
1 x 900 mA
Ausgangsspannung:
30 ... 45 V V
Abmessungen:
135 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10134614
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS170-35QI-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
23 ... 35 W
Ausgangsstrom:
1 x 700 mA
Ausgangsspannung:
32 ... 50 V V
Abmessungen:
135 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10134613
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS150-22MS-10/220-240/4C
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
9 ... 22 W
Ausgangsstrom:
1 x 350 mA
Ausgangsspannung:
25 ... 45 V V
Abmessungen:
97 x 43 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10174063
Status:
Einführung / Muster
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS150-25QI-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
14 ... 25 W
Ausgangsstrom:
1 x 500 mA
Ausgangsspannung:
28 ... 50 V V
Abmessungen:
135 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10134612
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS1105-40QI-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
32 ... 42 W
Ausgangsstrom:
1 x 1050 mA
Ausgangsspannung:
30 ... 40 V V
Abmessungen:
135 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10134615
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS170-35QS-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
23 ... 35 W
Ausgangsstrom:
1 x 700 mA
Ausgangsspannung:
32 ... 50 V V
Abmessungen:
103 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10132675
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS150-25QS-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
14 ... 25 W
Ausgangsstrom:
1 x 500 mA
Ausgangsspannung:
28 ... 50 V V
Abmessungen:
103 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10132488
Status:
Auslauf
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS170-31MS-10/220-240/4C
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
14 ... 31 W
Ausgangsstrom:
1 x 550 mA
Ausgangsspannung:
25 ... 45 V V
Abmessungen:
97 x 43 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10174064
Status:
Einführung / Muster
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS190-40MS-10/220-240/4C
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
19 ... 40 W
Ausgangsstrom:
1 x 750 mA
Ausgangsspannung:
25 ... 45 V V
Abmessungen:
97 x 43 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10174065
Status:
Einführung / Muster
 Elektronische Vorschaltgeräte (LED)

ZITARES QCS

Elektronische Vorschaltgeräte (LED)
QCS190-40QS-11/220-240
SELV | Konstantstrom

Ausgangsleistung:
27 ... 40 W
Ausgangsstrom:
1 x 900 mA
Ausgangsspannung:
30 ... 45 V V
Abmessungen:
103 x 67 x 30 [mm]


Bestellnummer:
10134616
Status:
Auslauf
12